ಬುಧವಾರ, ಮೇ 23, 2012

ಮೌಲ್ಯ

ಮಳೆಗಾಲದ ಒರತೆಯಂತೆ ಧಾರಾಳ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ನೆನಪಿರದ ಮೌಲ್ಯ;ನೀರಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ...
ಧರೆಯೆಲ್ಲ ಬಸಿದು, ಬಾಯೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ
ಕತ್ತಲಾದಾಗ ನೆನಪಾಯಿತೇ?!

ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 14, 2012

ವಾಸ್ತವ

ನೀರು ನಿಂತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೆದಿದೆ
ಗಾಳಿ ತಂದ ಕಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮನವು ನಲಿದಿದೆ
ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಂಡಿದೆ, 
ಆದ್ರೆ, 
ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಬಂದ ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ ಒರಸಿದೆ...!!

ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2012

ಸಂಗೀತಒಲವಿಗೊಂದು ಕುಂಚ ಹಿಡಿದು
ಉಬ್ಬು ತಬ್ಬು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ
ನಲಿವಿಗೊಂದು ಏಣಿಯಿಟ್ಟು
ಕುಂಟೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಆಟ ಆಡಿ
ಜತೆಗೆ ಮೆರೆದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ...