ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2012

ಸಂಗೀತಒಲವಿಗೊಂದು ಕುಂಚ ಹಿಡಿದು
ಉಬ್ಬು ತಬ್ಬು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ
ನಲಿವಿಗೊಂದು ಏಣಿಯಿಟ್ಟು
ಕುಂಟೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಆಟ ಆಡಿ
ಜತೆಗೆ ಮೆರೆದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ...

3 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: