ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 16, 2009

ನಿನ್ನ ನೆನಪು!

ನೆನಪುಗಳು ಮಧುರ
ನೆನಪಿಸುವುದು ಸುಮಧುರ !
ನೆನೆ ನೆನೆದು ಮೆಲಕುತ್ತ
ನೆನಪಿನಲಿ ನಲಿದಾಡುವುದು ಅತಿಮಧುರ!!

ಮರೆಯಲಾಗದೆ ನಿನ್ನ
ಮರಳಿ ಮರೆತೆಡೆಗೆ ಮರಳಲಾಗದೆ,
ವಿರಳವಾಗಿಹುದು
ನನಗೀ ಜೀವನ !

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: