ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 27, 2009

ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸುಬ್ಬಾ ಭಟ್ಟರ ಮಗಳು...

ಅಮ್ಮನ ಕರೆಯನು ಕಿವಿಯಲಿ ಹಾಕಿ
ಬಸ್ಸಲಿ ತಲೆಯನು ಹೊರಗಡೆ ತೂರಿ
ಡಾಂಬರು ಹಾದಿಯು ಸವೆಯುತ್ತಿರಲು
ಮನದಲಿ ಮೂಡಿತು ಕಿರು ನಗೆಯು

ತಲೆಯಲಿ ತುಂಬಾ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು
ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಗೆಳತಿಯ ಕಂಪು
ಗೆಜ್ಜೆ ಝುಮುಕಿಯ ಝಳಪು
ಹಸಿರು ಚೂಡಿದಾರದ ಹೊಳಪು

ಗಿಳಿಯಾ ಮೂಗು, ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗು
ನಡುವೇ ಸಣ್ಣ, ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣು
ಕೂದಲು ಉದ್ದ, ಮೊಲದಾ ಮುದ್ದು
ಸ್ತ್ರೋಬೇರಿ ಹಣ್ಣಿನ ತುಟಿಯು

ಜೋಡಿ ಜಡೆಯು ಬೆಕ್ಕಿನ ನಡೆಯು
ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯ ತಿನಲು
ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಖಾರ
ಜೊತೆಯಲಿ ತರುವಳು ಅವಳು

ಕುಂಟಾಂಗಿರಿ, ಪೇರಳೆ, ಚಿಕ್ಕು, ಮಾವು
ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆಯಲಿ ತಿನ್ನಲು ನಾವು
ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಲು
ಮೌನವದೆವು SSLC ಮುಗಿಯಲು

ಕಾಲೇಜು ಕಳೆದು ಕೆಲಸಕೆ ಸೇರಲು
ಊರೂರು ತಿರುಗಲು ನಾನು
ನೌಕರಿ ಸಿಗಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಲು
ಹೇಳಿದೆ ಅವಳಲಿ I Love U

ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಮುಖಕೆ ಮುತ್ತಲು
ಎಚ್ಚರವಾಗಲು ನನಗೆ
ಡಾಂಬರು ಕಳೆದು ಮಣ್ಣಿನ ಹಾದಿಯು
ಕರೆಯಿತು ನಮ್ಮನು ಊರಿಗೆ

ನಸು ಸಂಜೆಯ ಕತ್ತಲ ನೋಡಿ
ಹೆಂಡೆಯ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರ ಮಾಡಿ
ಮನೆಯಲಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಯುತಲಿದ್ದರು
ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲಿ ಅವಳೂ

ಕರುಕುರು ಎನ್ನುವ ಚಕ್ಕುಲಿ ಸಂಡಿಗೆ
ಪಾತ್ರೆಯ ತುಂಬಾ ಜಿಲೇಬಿ ಹೋಳಿಗೆ
filter ಕಾಫಿಯಾ ಸುವಾಸನೆಗೆ
ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯು ಸವಿನುಡಿಗೆ

ಅಮ್ಮನ ಗುಟ್ಟು ಆಯಿತು ರಟ್ಟು
ಮದುವೆ ವಿಷಯವೇ ಒಟ್ಟು
ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಯದ
ಗೆಳತಿಯೇ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜುಟ್ಟು

ಆಗಲಿ ಎನ್ನದೆ ಆಗದು ಎನ್ನದೆ
ಮನದಲಿ ನಗಲು ನಾನು
ಮರುದಿನ ಅಮ್ಮನು ಜೊತೆಗೇ ನಾನು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಳ್ಮನೆಗೇ

ನನ್ನಮ್ಮನೆ ಅವಳಮ್ಮನ ಕೇಳಲು
ಸುಬ್ಬಾ ಭಟ್ಟರ ಮಗಳು
ಮರೆ ಮಾಚಿ ತುಸು ನಾಚಿ ನಗಲು
ಒಳಗಡೆ ಹೋದಳು ಹಗಲು

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: